3 Priorities Rule (Rule of 3) | 3 Öncelik Kuralı

“If you have more than three priorities, you don't have any.” — Jim Collins | "Üçten fazla önceliğiniz varsa, hiçbir önceliğiniz yoktur." Jim Collins, Good to Great (İyi'den Mükemmel Şirkete)

Created by AI (DALL·E 3)

Hi friend!

“If you have more than three priorities, you don't have any.”

— Jim Collins, Good to Great

In the hustle of daily life, it’s easy to get lost in a sea of tasks.

I remember during my time in the humanitarian sector, some days, my to-do list exceeded ten items. It felt overwhelming, and, truth be told, most of those tasks remained unchecked by the end of the day.

But, when I streamlined my focus to just 3-4 key priorities, delegating or postponing the rest, something amazing happened. I not only completed those tasks but also felt a deep sense of accomplishment.

Benjamin Hardy, a notable voice in personal development, echoes this sentiment. He emphasizes the power of concentrated effort. Spreading ourselves too thin dilutes our effectiveness. It's like trying to boil a pot of water by placing it on multiple stoves at low heat - it just doesn't work.

The key is prioritization. It's about identifying the tasks that truly move the needle and dedicating your best energies there. This approach not only enhances productivity but also fosters a sense of clarity and purpose. I’ll share more on this in the following days!

Bill Gates once said, “Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years.”

This principle applies equally to our daily lives. We often overestimate what we can achieve in a day, setting ourselves up for disappointment. Instead, imagine the compounded effect of achieving three significant tasks every day. Over time, this adds up to monumental progress.

So, let’s start small but think big. What are your three priorities for today? Reply to this newsletter, and I’ll personally be your accountability partner. Let's check in by evening to see how you did. Together, we can make each day a stepping stone to greater achievements.

Stay focused, stay productive!

Updates to this newsletter:

  • Simplified Content: The newsletter now focuses on delivering clear, concise insights for better readability and impact.

  • Evaluation Form Added: You can send me a quick feedback through the poll below.

  • Early Access to my Top Productivity Tools Notion Database; On a separate e-mail I’m going to give you an early access to my Lead Magnet, a notion database including all my productivity stack. You’ll see how I’m building the database and have a chance to ask questions, or share your suggestions and feedback!

What’s next

  • I’m creating an educational E-mail Course about productivity. It’ll be a 5-day Crash Course with Simple Ideas and Practices that can boost your productivity. I’ll use this to grow my e-mail list as well, so I’m building this newsletter in public and you are witnessing the growth. Thank you so much for your support and beeing with me in the journey!r

It’s Your Turn Now: Don’t forget to share your 3 priories for today! Just hit reply and send it to me!

Selim’s Daily Journal

Your daily dose of motivation

Follow me on Social Media; bio.link/selimuysal

#challangefor30days

Merhaba kıymetli takipçim!

"Üçten fazla önceliğiniz varsa, hiçbir önceliğiniz yoktur."

— Jim Collins, Good to Great (İyi'den Mükemmel Şirkete)

Günlük hayatın koşuşturması içinde, bir görevler denizinde kaybolmak kolaydır.

İnsani yardım sektöründe çalıştığım dönemde, bazı günler yapılacaklar listemin on maddeyi aştığını hatırlıyorum. Çok bunaltıcı geliyordu ve doğruyu söylemek gerekirse, bu görevlerin çoğu günün sonunda kontrol edilmemiş olarak kalıyordu.

Ancak, odak noktamı sadece 3-4 temel önceliğe indirgediğimde, geri kalanları devrettiğimde veya ertelediğimde, inanılmaz bir şey oldu. Sadece bu görevleri tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda derin bir başarı duygusu hissediyordum.

Kişisel gelişim alanında önemli bir isim olan Benjamin Hardy de bu düşünceyi yineliyor. Yoğunlaştırılmış çabanın gücünü vurguluyor. Kendimizi çok fazla dağıtmak etkinliğimizi azaltır. Bu, bir tencere suyu kısık ateşte birden fazla ocağa koyarak kaynatmaya çalışmaya benzer - işe yaramaz.

İşin anahtarı önceliklendirmedir. Bu, iğneyi gerçekten hareket ettiren görevleri belirlemek ve en iyi enerjinizi oraya ayırmakla ilgilidir. Bu yaklaşım yalnızca üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda netlik ve amaç duygusunu da teşvik eder. Bu konu hakkında ilerleyen günlerde daha fazla paylaşım yapacağım.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir keresinde şöyle demişti:

"Çoğu insan bir yıl içinde yapabileceklerini abartır, on yıl içinde yapabileceklerini ise küçümser."

Bill Gates

Bu ilke günlük yaşamlarımız için de geçerlidir. Genellikle bir günde başarabileceklerimizi gözümüzde büyütür ve kendimizi hayal kırıklığına uğramaya hazırlarız.

Bunun yerine, her gün üç önemli görevi başarmanın bileşik etkisini hayal edin. Zamanla, bu muazzam bir ilerleme anlamına gelir.

Öyleyse, küçük başlayalım ama büyük düşünelim. Bugün için üç önceliğiniz nedir?

Bu bültene yanıt verin, ben de şahsen sizin hesap verebilirlik ortağınız olayım. Nasıl yaptığınızı görmek için akşama kadar kontrol edelim. Birlikte, her günü daha büyük başarılara giden bir basamak haline getirebiliriz.

Odaklanın, üretken kalın!

Bu bültendeki güncellemeler:

  • Basitleştirilmiş İçerik: Bülten artık daha iyi okunabilirlik ve etki için açık, özlü bilgiler sunmaya odaklanıyor.

  • Değerlendirme Formu Eklendi: Aşağıdaki anket aracılığıyla bana hızlı bir geri bildirim gönderebilirsiniz.

  • En İyi Üretkenlik Araçları Fikir Veritabanıma Erken Erişim; Ayrı bir e-postada size tüm üretkenlik araçlarımı içeren bir Notion veritabanı olan Lead Magnet'ime erken erişim vereceğim. Veritabanını nasıl oluşturduğumu görecek, soru sorma veya önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi paylaşma şansına sahip olacaksınız!

Sırada ne var

  • Üretkenlik ve erimlilik hakkında Eğitici bir E-posta Kursu/ Otomatik E-mail Bülteni oluşturuyorum. Verimliliğinizi artırabilecek Basit Fikirler ve Uygulamalar içeren 5 günlük bir Crash Course olacak. Bunu e-posta listemi büyütmek için de kullanacağım, bu yüzden bu bülteni herkese açık olarak oluşturuyorum ve siz de büyümeye tanık oluyorsunuz. Desteğiniz ve bu yolculukta benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim!

Şimdi Sıra Sizde: Bugün için 3 önceliğinizi paylaşmayı unutmayın! Sadece yanıtla butonuna basın ve bana gönderin!

Selim'in Günlüğü

Günlük motivasyon dozunuz

Beni sosyal medyada takip edebilirsiniz; bio.link/selimuysal

 #challangefor30days