• Selim's Daily Journal
  • Posts
  • Embracing Simplicity in Habit Formation | Alışkanlık Oluşturmada Sadeliği Benimsemek

Embracing Simplicity in Habit Formation | Alışkanlık Oluşturmada Sadeliği Benimsemek

Small Changes, Big Impact | Küçük Değişiklikler, Büyük Etki

Hi friend

Writing every day is hard.

And when you complicate it, it becomes even harder.

I learned a big lesson yesterday.

I had a few things to share, but I overthought that and made the long post I sent yesterday.

It was both difficult for me to write and publish and I’m sure it was more challenging for you to read.

As Leonardo da Vinci said

“Simplicity is the ultimate sophistication.”

Leonardo da Vinci

So, today, I’ll share just 1 idea from one of my favorite books, Tiny Habits by Stanford Professor B.J. Fogg.

Behavioral expert BJ Fogg suggests that to ensure positive changes become a regular part of your life, you should start with minor, manageable actions.

For example, if your goal is to improve fitness, begin with just two pushups daily. If you're aiming to be more mindful, practice taking a deep yoga breath each time you shut your car door.

These small-scale habits are easy to blend into your current lifestyle due to their simplicity. As time goes by, these habits gradually alter your brain's wiring, making these good habits as instinctive as making your morning coffee.

I want to write every day, so this is today’s post.

If you want to learn more about this book, you can check the summary on Blinklist, listen to the entire book Audible, or get this free 5-day e-mail course B.J. Fogg.

Thanks for reading; see you tomorrow!

Selim

Merhaba

Her gün yazı yazmak zordur.

Ve bunu karmaşıklaştırdığınızda, daha da zorlaşır.

Dün büyük bir ders aldım.

Paylaşacak birkaç şeyim vardı, ancak bunu fazla düşündüm ve dün gönderdiğim uzun postayı yaptım.

Yazmak ve yayınlamak benim için zor olduğu kadar eminim sizin için de okumak daha zor olmuştur.

Leonardo da Vinci'nin dediği gibi

Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir.

Leonardo da Vinci

Bu yüzden bugün, en sevdiğim kitaplardan biri olan Stanford Profesörü B.J. Fogg'un Tiny Habits (Küçük Alışkanlıklar) adlı kitabından sadece bir fikir paylaşacağım.

Davranış uzmanı BJ Fogg, olumlu değişikliklerin hayatınızın düzenli bir parçası haline gelmesini sağlamak için küçük, yönetilebilir eylemlerle başlamanızı öneriyor.

Örneğin, hedefiniz kondisyonunuzu artırmaksa, günde sadece iki şınav çekerek başlayın. Daha dikkatli olmayı hedefliyorsanız, arabanızın kapısını her kapattığınızda derin bir yoga nefesi alın.

Bu küçük ölçekli alışkanlıklar, basitlikleri nedeniyle mevcut yaşam tarzınıza kolayca adapte edilebilir. Zaman geçtikçe, bu alışkanlıklar beyninizin yapısını yavaş yavaş değiştirir ve bu iyi alışkanlıkları sabah kahvenizi yapmak kadar içgüdüsel hale getirir.

Her gün yazmak istiyorum, bu yüzden bugünün yazısı bu.

Bu kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Blinklist'teki özete göz atabilir, kitabın tamamını Audible'dan dinleyebilir veya bu ücretsiz 5 günlük e-posta kursunu alabilirsiniz B.J. Fogg

Okuduğunuz için teşekkürler, yarın görüşmek üzere!

Selim