Journey and Growth|Yolculuk ve Büyüme

Balancing Life's Challenges and Joys|Hayatın Zorlukları ve Sevinçleri Arasında Denge

Hi friend!

Welcome to my newsletter, Selim’s Journal. I share what I learned, my experiences, and notes from my journal.

If this e-mail was forwarded to you or you are reading this on the website or any other platform, you can subscribe from here: https://daily.selimuysal.net/subscribe

Merhaba !

E-posta Selim’in Notları e-posta bültenime hoşgeldiniz, burada öğrendiklerimi, yaşadıklarımı ve günlüğüme not ettiğim şeyleri paylaşıyorum.

Bu e-posta size başkası tarafından iletildiyse veya bunu web sitesinden ya da başka bir platformdan okuyorsanız, buradan abone olabilirsiniz: https://daily.selimuysal.net/subscribe

Content | İçerik

Content in English

I am very saddened by the news of the martyrs in Turkey and the massacre in Gaza that has been going on for weeks. My condolences to the martyrs and a speedy recovery for the wounded, and I hope that peace will be established as soon as possible.

I have not been able to devote enough time to my email newsletter this week due to a few new projects I have been working on and a few problems with visas.

I plan to continue the challenge of writing every day in the last week of the month and the last week of the year and to continue it next year.

What have I done in the last few weeks?

 • I've been working on writing email newsletter courses for content creators; I've been working on a few projects for myself and potential clients in the past weeks.

 • I had a few assignments and projects in my Master's program, I have completed them, and I continue to work on exams and assignments.

 • There was a problem with our German visa, we had to return to Turkey, I managed to solve it partially, we extended our time and we don't need to return.

 • I shared work updates on LinkedIn, Twitter, and other social media accounts.

What am I going to do this week?

 • My parents are coming to Germany this week; it's a holiday, so I will try to spend a lot of quality time with them, my wife, and my children.

 • Today, Ali Abdaal's new book Feel Good Productivity came out. Actually, it was written on 28 December, but I just received a notification from Audible and realized that the book is now available for listening. If you don't have an Audible account, you can open a trial account from the link here and listen to the book for free.

 • There will be a Yearly Planning Workshop on 6 January for those who buy the book by 30 December and share it on the website; if you want to participate, you can find detailed information on the website.

 • I will be using Dickie Bush and Nicolas Cole's The Yearly Review template for my own yearly review; you can find it here.https://www.feelgoodproductivity.com/

 • On 1 January, I will participate in Ship30for30's 30-day writing challenge; if you would like to participate, you can find more details here. If anyone is interested, I have a few discount codes as I am a former student, if you want to get them or if you have any questions, you can contact me here.

 • We will be moving to Sweden in February, so we need to finalize the preparations for that. This will be one of the things that will take the most time in the coming weeks.

Psychological Detachment

I want to share one idea or concept that I find really useful when I find myself busy with so many things and stressed about them; it’s Psychological Detachment. Psychological detachment from work, particularly during the holiday season, is essential for maintaining well-being and work-life balance. This detachment involves mentally stepping away from work responsibilities, allowing individuals to relax and rejuvenate.

The holiday season, with its focus on leisure and family time, provides a perfect opportunity for this break. Engaging in festive activities or enjoying personal hobbies can significantly reduce stress and prevent burnout. This not only revitalizes one’s mental and physical health but also enhances productivity and creativity upon returning to work.

Furthermore, psychological detachment during holidays benefits interpersonal relationships and overall job satisfaction. It strengthens social bonds and contributes to a sense of community. For employers, encouraging this detachment can lead to a more motivated and engaged workforce, as it shows a commitment to employee well-being. Ultimately, taking a mental break from work during the holiday season is a key component in achieving a harmonious balance between professional and personal life, leading to long-term professional success and personal fulfillment.

It’s your time now?

What have you done and learned in the past weeks? I'd love to hear something good that you want to share and celebrate, or if something is challenging you, I would like to support you as much as I can.

Thank you for your time!

Türkçe İçerik

Aldığımız şehit haberleri ve Gazze’de haftalardır devam eden katliam nedeniyle çok üzgünüm. Şehitler için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum ve en kısa zamanda barışın tesis edilmesini umuyorum.

Bu hafta üzerinde çalıştığım birkaç yeni proje ve vize ilgili yaşadığım birkaç problemden ötürü eposta bültenime yeterince vakit ayıramadım.

Ayın ve senenin son haftasında her gün yazma mücadelesine devam etmek ve seneye de sürdürmeyi planlıyorum.

Geçen haftalarda neler yaptım?

 • İçerik Üreticileri için E-posta bülteni kurslar yazma ile ilgili çalışmalarım devam ediyor, geçtiğimiz haftalarda kendim ve potansiyel müşterilerim için birkaç proje üzerinde çalışıyordum.

 • Yüksek lisans programımda birkaç ödev ve proje vardı, onları tamamladım ve sınavlar, ödevler için çalışmaya devam ediyorum.

 • Almanya vizemiz ile ilgili bir problem vardı, Türkiye’ye dönmemiz gerekiyordu, onu kısmen çözmeyi başardım, süremizi uzattık ve dönmemiz gerekmiyor.

 • İşle ilgili güncellemeleri LinkedIn, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarımda paylaştım.

Neler yapacağım?

 • Annem ve babam bu hafta Almanya’ya geldiler, tatil olduğu için onlarla, eşim ve çocuklarımla bol bol kaliteli zaman geçirmeye çalışacağım.

 • Bugün Ali Abdaal’ın yeni kitabı Feel Good Productivity (İyi Hissettiren Üretkenlik) çıktı. Aslında 28 Aralık yazıyordu ama az önce Audible’dan bir bildirim aldım ve kitabın dinlemeye açıldığını farkettim. Eğer Audible hesabınız yoksa bu linkten deneme hesabı açıp ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz.

 • Kitabı 30 Aralık tarihine alıp, websitesi üzerinden paylaşanlarla 6 Ocak tarhinde bir Senelik Planlama Çalışması yapılacak, katılmak isterseniz ayrıntılı bilgiyi web sitesi üzerinde bulabilirsiniz.

 • Ben de kendi senelik gözden geçirmem için Dickie Bush ve Nicolas Cole’un The Yearly Review şablonunu kullanacağım. Bakmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

 • 1 Ocak’da Ship30for30’nin 30 günlük yazma çalışmasına katılacağım. Sizde katılmak isterseniz ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. İlgilenen olursa eski bir öğrenci olduğum için birkaç tane indirim kodum var, almak isterseniz ya da sormak istediğiniz birşey olursa buradan ulaşabilirsiniz.

 • Şubat ayında İsveç’e taşınacağız, bununla ilgili hazırlıkları tamamlamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda en çok zamanı alacak şeylerden birisi bu olacak.

Psikolojik Kopuş/Uzaklaşma

Kendimi çok fazla şeyle meşgul ve bunlar hakkında stresli bulduğumda gerçekten yararlı bulduğum bir fikri veya kavramı paylaşmak istiyorum; Psikolojik Kopuş. Özellikle tatil sezonunda işten psikolojik olarak uzaklaşmak, refahı ve iş-yaşam dengesini korumak için gereklidir. Bu kopuş, zihinsel olarak iş sorumluluklarından uzaklaşmayı içerir ve bireylerin rahatlamasına ve gençleşmesine olanak tanır. Boş zaman ve aile zamanına odaklanan tatil sezonu, bu mola için mükemmel bir fırsat sunar.

Etkinliklerine katılmak veya kişisel hobilerin tadını çıkarmak stresi önemli ölçüde azaltabilir ve tükenmişliği önleyebilir. Bu sadece kişinin zihinsel ve fiziksel sağlığını canlandırmakla kalmaz, aynı zamanda işe döndükten sonra üretkenliği ve yaratıcılığı da artırır.

Ayrıca, tatillerde psikolojik olarak uzaklaşmak kişiler arası ilişkilere ve genel iş memnuniyetine fayda sağlar. Sosyal bağları güçlendirir ve topluluk duygusuna katkıda bulunur. İşverenler için, bu kopuşu teşvik etmek, çalışanların refahına olan bağlılığı gösterdiğinden, daha motive ve bağlı bir işgücüne yol açabilir. Sonuç olarak, tatil sezonunda işe zihinsel bir ara vermek, profesyonel ve kişisel yaşam arasında uyumlu bir denge sağlamanın önemli bir bileşenidir ve uzun vadeli profesyonel başarı ve kişisel tatmin sağlar.

Sıra Sizde?

Siz geçtiğimiz haftalarda neler yaptınız, neler öğrendiz? Paylaşmak istediğiniz güzel birşey duymak ve bunu kutlamak ya da sizi zorlayan birşey varsa elimden geldiğince destek olmak isterim

Zaman ayırdığınız için teşekkürler!