80/20 Pareto Principle | 80/20 Pareto Kuralı

Why and how to focus on most important 20% and let go of the 80%. | Neden ve nasıl önemli %20'ye odaklanılır ve %80'den vazgeçilir.

80/20 Pareto Principle | 80/20 Pareto Kuralı

Unlocking Efficiency: How to Focus on the Vital 20%

The Pareto principle suggests that 80% of outcomes stem from just 20% of causes. But how do you identify and focus on that crucial 20%?

This principle isn't just a theory; it's a guide to streamlining your life for maximum impact and satisfaction.

Case in Point: Benjamin Hardy's Bold Move

Recently, Benjamin Hardy, a renowned author and mentor, shocked his 100,000 YouTube subscribers by quitting his channel.

Despite its growth and his daily investment in creating content, Hardy realized it wasn't aligned with his long-term goals.

Embracing the 80/20 rule, he decided to focus on endeavors that would bring him closer to his ambitious 10x vision, demonstrating the power of selective focus.

My 80/20 Journey

Inspired by this principle, I've made significant changes, too.

After five years, I left my job, ceased my regular running routine, and even altered my sleep schedule. Most radically, I've stepped away from social media and entertainment apps.

Why? To concentrate on what truly matters.

My Core Focus: 20% That Matters

Now, I'm channeling my energy into ghostwriting educational email newsletters.

This shift aligns with my passion for writing and creating impactful content, embodying my 20%. It's about quality, not quantity.

What About You?

What's your 20%? What are the key areas that will drive your success and fulfillment?

Discover your focus, and don't hesitate to shed the 80% that's holding you back. Watch Benjamin Hardy's video for inspiration, and explore the resources listed below.

If you're grappling with identifying your 20% or have thoughts to share, I'm just an email away.

80/20 Pareto Kuralı

Verimliliğin Kilidini Açmak: Hayati Öneme Sahip %20'ye Nasıl Odaklanılır?

Pareto ilkesi, sonuçların %80'inin nedenlerin sadece %20'sinden kaynaklandığını öne sürer.

Peki bu önemli %20'yi nasıl belirler ve ona nasıl odaklanırsınız?

Bu ilke sadece bir teori değildir; maksimum etki ve memnuniyet için hayatınızı düzene sokmak için bir rehberdir.

Örnek Olay: Benjamin Hardy'nin Cesur Hamlesi

Yakın zamanda, ünlü bir yazar ve akıl hocası olan Benjamin Hardy, 100.000 YouTube abonesini şaşırtarak kanalını bıraktı.

Hardy, kanalının büyümesine ve içerik oluşturmaya yaptığı günlük yatırıma rağmen, uzun vadeli hedefleriyle uyumlu olmadığını fark etti.

80/20 kuralını benimseyerek, iddialı 10x vizyonuna yaklaştıracak çabalara odaklanmaya karar verdi ve seçici odaklanmanın gücünü gösterdi.

80/20 Yolculuğum

Bu ilkeden ilham alarak ben de önemli değişiklikler yaptım.

Beş yıl sonra işimden ayrıldım, düzenli koşu rutinimi durdurdum ve hatta uyku programımı değiştirdim. En radikal olarak da sosyal medya ve eğlence uygulamalarından uzaklaştım.

Neden mi? Gerçekten önemli olan şeylere konsantre olmak için.

Temel Odağım: Önemli Olan %20

Şimdi enerjimi eğitim amaçlı e-posta bültenleri yazmaya yönlendiriyorum. Bu değişim, yazma ve etkili içerik oluşturma tutkumla örtüşüyor ve %20'lik hedefimi somutlaştırıyor. Bu, nicelikle değil, nitelikle ilgili.

Peki ya Siz?

Sizin %20'niz nedir? Başarınızı ve tatmin olmanızı sağlayacak kilit alanlar nelerdir?

Odağınızı keşfedin ve sizi geride tutan %80'i bir kenara bırakmaktan çekinmeyin. İlham almak için Benjamin Hardy'nin videosunu izleyin ve aşağıda listelenen kaynakları keşfedin.

Eğer siz de %20'nizi belirlemeye çalışıyorsanız ya da paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz varsa, bir e-posta uzağınızdayım.